شناسایی ۳۸۳ طرح صنعتی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان مرکزی

شناسایی ۳۸۳ طرح صنعتی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان مرکزی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۸۳ طرح صنعتی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در این استان شناسایی و تکمیل این طرح‌ها در دستور کار قرار گرفته است.  علی جودکی افزود: مجموع سرمایه‌گذاری طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام استان مرکزی ۱۶۵ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که در صورت تکمیل،