کاهش ۳۰ درصدی بارش‌ها در گیلان / بیشترین میزان کاهش بارندگی ها مربوط به رودبار است

کاهش ۳۰ درصدی بارش‌ها در گیلان / بیشترین میزان کاهش بارندگی ها مربوط به رودبار است

محمد دادرس در این باره به رسانه ها  گفت : متوسط بارش‌ها در سال آبی جاری تاکنون در مجموع ۲۹۰ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشته و نسبت به متوسط دوره بلند مدت نیز ۳۳ درصد کاهش نشان می دهد. وی عنوان کرد: همچنین میزان بارش ها در